de eerste druiventros

 

 

 

De Druiventros


Uitgave : oktober-november 2009

 

Voor u ligt alweer de tweede Druiventros in de aanloop naar de reünie van de “de Wijnen family” die gehouden wordt van 13 tot en met 16 mei 2010. De tijd vliegt, nog 8 maanden en dan is de familiehappening een feit.
Wat kunt u lezen in deze Druiventros? Een oproep, sponsoring, een tipje van de sluier over het programma en de menukaart en nog veel meer….

 

Stand van zaken:

Het organiserend comité heeft niet stilgezeten. Zo ligt er al een concept menukaart klaar met de gerechten voor de gehele reünie. Wat er op staat blijft voorlopig nog een verassing, maar we kunnen u garanderen dat het zeer smakelijk zal zijn en dat elke avond een thema heeft.
Daartoe zijn we druk bezig een leuk, verrassend, veelzijdig en veelkleurig programma in elkaar te draaien afgestemd op elke generatie. Het zal onderdelen bevatten als historische voordracht,  “stamboom vivant”, vlieger-contest (maak er een en neem mee), diner d’histoires, zwerf-speurtocht langs  voorouderlijke graven, garnalen vissen op zee, rondvaarten op authentieke sleepboot (waarbij we natuurlijk ook afhankelijk zullen zijn van het weer) en er zal een permanente foto-, film- en accessoire-galerij worden ingericht. Uiteraard ook veel “vrije” tijd om bij te praten of kennis te maken.  Het zwaartepunt van het programma daarbij zal gelegd worden van vrijdag-lunch tot zaterdag middag maar de locatie staat tot onze beschikking van donderdag (hemelvaartsdag) tot en met zondag. 

 

Oproepen:

-     Heeft u grappige of emotionele familie anekdotes dan kunt u deze voordragen tijdens het weekend. Neem hiervoor even contact met iemand van het organiserend comité, zodat het wordt ingepland.

 

 


Van links naar rechts: maquette scheepshelling in Oudeschild van Cees de Wijn ca 1905, maquette VOC-tijd op de rede van
Oudeschild, piratenschip anno 2009, Erica en haar genealogie onderzoek en den Hoorn anno 2009

Verslag “werk”vakantie op Texel:.

Een paar weken terug waren wij (Erica en Jaap) op vakantie in Texel en hebben natuurlijk gebivakkeerd in den Hoorn. Met Erica ben ik als hulpje mee geweest naar het gemeentehuis in den Burg om daar in de archieven te duiken op zoek naar diverse de Wijnen. Verder hebben we het eiland een beetje afgestruind om verdere ideeën te krijgen voor onze familiereünie. Er wonen nog steeds de Wijnen op Texel met name in den Burg, den Hoorn en Oudeschild. De de Wijnen waren allen op een of andere manier verbonden met de zeevaart, als zeeman, als loods, als scheepstimmerman etc. We waren onder andere in Oudeschild, vroeger de enige haven in Texel waar in het maritiem museum een maquette te zien is van de scheepshelling van Cees de Wijn in  1905. In hetzelfde museum is een schitterende maquette gemaakt van de VOC-tijd, waar de VOC-schepen op de rede van Oudeschild lagen te wachten op een gunstige wind voor vertrek naar de Oost of de West. Tijdens ons bezoek lag er ook een piratenschip anno 2009 in de haven.

Sponsoring van de reünie:

De familiehappening op Texel gaat natuurlijk gepaard met kosten en al veel mensen hebben gevraagd wat zij bij kunnen dragen. De organisatoren hebben vorig jaar een rekening geopend voor de reünie en daarop een bedrag gestort voor voorbereidingskosten. Zij hebben ook de verantwoordelijkheid voor de kosten voor het geheel  op zich genomen. Wij rekenen er echter op dat met ons de overige mensen van de oudste generatie  mede zullen bijdragen in de vorm van een sponsoring,.  Dat wil niet zeggen dat sponsorgelden van de jongere generaties niet welkom zijn. Onze insteek is geweest dat de vaste kosten van de reünie, met name de huur van de ruimte “De Stolp” en overige kleinere uitgaven, totaal ca. € 5.500,-   gedekt gaan worden door de sponsors.
Mocht er uiteindelijk geld van de sponsors  overblijven, dan gaan we bekijken hoe dat besteed kan worden aan een blijvende herinnering aan deze dagen, een fotoboek of iets dergelijks.
Sponsor gelden zijn dus van harte welkom. Gaarne overmaken op onze  rekening:  46.82.92.322 t.n.v. J.R. De Wijn, inzake reünie, te Nijmegen met vermelding: sponsoring.

Kosten deelname:
Voor de eigen bijdrage van alle deelnemers (kinderen t/m 12 jaar gratis) willen we een bedrag van €10,- per dag rekenen, met name nodig voor ons hapje en drankje. Het overnachten in de “de Stolp” wordt niet  berekend, maar als er mensen zijn die liever op een andere locatie logeren in den Hoorn of de directe omgeving, hotel, B&B, camping of anderszins, dan zal dat voor eigen rekening zijn.

Tenslotte willen we er op wijzen dat de reünie bestemd is voor alle de Wijn-nazaten van Johannes en Cornelia de Wijn-Everhart maar natuurlijk ook voor alle partners, samenwonenden, adoptée’s,  weduwen en weduwnaars van een de Wijn-nazaat.

Links:
Zie vooral de website www.dewijn.org  met info, foto’s en spectaculaire stamboommogelijkheden.

En: reageer, post of e-mail,  naar het organiserend comité met aangehecht formulier dat je van plan bent te komen en met suggesties van allerlei aard !

Jaap de Wijn:  losglas@planet.nl ; Almereweg 8, 3891 ZP Zeewolde,  tel.: 036 522 3279
Erica Vlaar - de Wijn:  e.vlaar@planet.nl ; Rembrandtsingel 7, 2182LD Hillegom
Annette de Wijn:  annettedewijn@hetnet.nl ; Kerkdreef 54, 9821 PS Oldekerk
Gerrit-Jan de Wijn: gjdewijn@planet.nl  ; de Woudhorne 38, 9101DE Dokkum, tel.: 0519 221199
Joost de Wijn: jr.de.wijn@hccnet.nl ; Berg en Dalseweg 80, 6522BP Nijmegen, tel.: 024 3604577

 

 

De Druiventros 3

Uitgave : januari 2010

Voor u ligt alweer de 3e druiventros.  In deze druiventros kunt u lezen hoeveel personen er tot nu toe ingeschreven zijn. Hoeveel sponsorgelden er binnengekomen zijn, een indicatie van het programma en enkele quotes die er binnengekomen zijn.

Inschrijvingen:
Op het moment van de vergadering op 12 december 2009 waren er officieel 39 personen ingeschreven.  Dit aantal wordt zeker nog met minimaal 25 personen verhoogd, door mensen waarvan wij weten dat zij komen,  maar die nog niet het formulier hebben ingediend. Het is wel belangrijk dat we deze toezeggingen te weten komen. Een ieder die zich nog niet heeft opgegeven, maar wel graag wil komen, willen we verzoeken zo gauw mogelijk zich aan te melden.(zie de website www.dewijn.org of de vorige druiventros) Heeft u besloten niet te komen laat het ons dan ook even weten.
De meeste inschrijvingen waren voor de gehele periode en verreweg de meesten willen in de Stolp verblijven. Er zijn ook al “kostgelden” overgemaakt ( de € 10 per pers. > 12 jaar per dag).

j0440395Sponsoring
Bij elkaar is er  €  3540,- aan sponsorgelden toegezegd en al gedeeltelijk overgemaakt. Waaronder een bedrag van € 1745.- betreffende het restant van een ruim 80 jaar oud legaat, ooit uitgeschreven door grootvader Johannes de Wijn op naam van een protegee, dat na vele erfrechtelijke en notariële omzwervingen en door niet aflatende inspanningen van Jaap c.s. nu een vruchtbare eindbestemming heeft gevonden op onze reünie-rekening. Voor het dekken van de vaste kosten is echter nog ca. € 2000 nodig dus graag een ieders warme belangstelling voor rekening 46.82.92.322 t.n.v. J.R. de Wijn, inzake reünie te Nijmegen onder vermelding van sponsoring.

j0426182Wat er de doen is
j0407876Zoals reeds eerder gemeld zal het zwaartepunt van het programma vallen op de vrijdag en de zaterdag. Op die dagen staan in ieder geval de “lezingen” over het de Wijn-geslacht,  het reilen en zeilen op het eiland van herkomst Texel en de VOC-activiteiten van onze voorvaderen op het programma. Ook is een tocht op een garnalenkotter gepland, kompleet met demonstraties, zeehondenspotting en medeneming van de vangst. Wellicht nog een andere boottocht op een klassieke sleepboot en/of zeilschokker vanuit de haven van Oudeschild. Dit is natuurlijk afhankelijk van het weer, wind en tij, waardoor dit misschien naar een vroeger of later tijdstip moet worden verplaatst. Hetzelfde geld voor een vliegercontest, waarvoor de eerste exemplaren getooid met historische portretten reeds zijn gesignaleerd.
Voor het binnenprogramma met een  “activiteitenmarkt” en buffet/diner-“parlant” worden de contouren duidelijker zichtbaar. ‘s Avonds verwachten we culturele bijdragen in de vorm van muziek en zang.
Er is een “de Wijn-demografische” kaart van Nederland gemaakt evenals genealogische placemats en een ieder zal voorzien worden van een badge met coderingen in kleur om herkenning en identificatie te vergemakkelijken.
Quote’s uit de eerste reacties
….Gisteren besloten met man en kinderen naar Texel te gaan; de brief van Bart heeft daarbij zeker geholpen…..
(Nicolette)
….Complimenten ! Leuk om te lezen dat er op Texel veel historie van onze voorouders is; maakt het bezoek nog interessanter…..
(Frank)
….Het  programma ziet er leuk uit ! we hebben er zin in……
(Hanneke)
…. Dat moet een succes worden en dus meld ik mij aan als sponsor voor het bedrag van……(Chris)
…..Een eerdere kleine reünie werd een geweldig feest en dat zal deze grote reünie ook zeker worden….
(Cornélie)
….Thank you for the email and update regarding the reunion; Lindy and I are planning to come, hopefully with our newborn baby Isabel Ruby………
(Andrew)
…..Heb de site aanschouwd, prachtig naslagwerk en een enorm voortvarend opgepakt project….
(Jasper)
…..The de Wijn Reunion sounds like a great idea and I look froward to being on the Isle of Texel in 2010….
(Michael)
…..Wat een mooie site is www.dewijn.org, leuk al die oude foto’s, ik ga er een heleboel van opslaan, vooral die van Oma….(Roemert)

 

Inschrijvingsformulier voor deelnemers aan de de Wijnen-reünie van Do 13 t/m Zo 16 mei 2010.

Ik wil me opgeven voor/ Wij willen ons opgeven:

oor de gehele reünie van 13 t/m 16 mei
een gedeelte van de reünie:  vanaf ............... t/m .......................

Ik ben / Wij zijn:

Naam 1: 

Naam 3 : Naam 4 :

Naam 5:


Adres : .

Postcode woonplaats:

e-mail adres:

telefoon:           Mobiel :

Relatie met de de Wijnen:

Voor de overnachting(en) verkies ik / verkiezen wij :

een plaats in de “Stolp”.
de camping op eigen kosten
een B&B of hotel in den Hoorn op eigen kosten
anderszins nl. ..............................................

Gebruik deze ruimte voor opmerkingen van allerlei aard:

De deelnemingskosten zijn  € 10,00 p.p.p.d. voor alle deelnemers boven de 12 jaar.

 

Dit formulier kan je per post opsturen aan Jaap de Wijn, Almereweg 8, 3891 ZP Zeewolde of  per email  aan Jaap de Wijn : losglas@planet.nl

Graag z.s.m. opsturen